RIJBAANREGELS

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan van deze accommodatie regels.

Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Wanneer nodig geven zowel instructeurs als personeelsleden u graag een toelichting.

• Aanwijzingen van ondernemer, instructeurs en personeelsleden Stal Deb dienen altijd opgevolgd te worden.

• Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en
EN-138:2012 teken te dragen. Verplicht als schoeisel zijn rijlaarzen of de officiële jodphurs met gladde zool. Een bodyprotector level 3 wordt aangeraden voor tijdens het springen.

• Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting. Op aanwijzing van de instructie eventueel ook buiten de rijbaan op de betonplaat i.v.m. onderhoud rijbodem.

• Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

• Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

• Tijdens het rijden dient de rijbaan gesloten te zijn.

• Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. “DEUR VRIJ”

• Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.

• De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.

• De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.

• Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.

• Wanneer er meerdere combinaties rijden, dan gaat het dressuurrijden voor het springen.

• Tijdens de privéles mogen andere ruiters gebruik maken van de bak dit wel met goedkeuring van de instructeur. De lesklant heeft altijd voorrang.

• Mest dient altijd DIRECT uit de rijbaan en paddock geschept te worden.

• Te paard en in de rijbaan mag niet worden gerookt.

• Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien. Toeschouwers mogen communiceren met de lesklanten dit alleen met goedkeuring van de instructeur.

• Wanneer de accommodatiehouder toestaat dat er gelongeerd wordt in de rijbaan dan mag dit alleen wanneer er zich geen ruiters in die rijbaan bevinden.