HUISREGELS

• Het betreden van het terrein en het rijden bij Stal Deb is op eigen risico.

• Het rijden met een goedgekeurde cap (te herkennen aan het CE logo) is verplicht.

• Wanneer je niet kunt deelnemen aan de les, meldt deze dan 3 dagen (72 uur) van tevoren af in ManegePlan, het is dan mogelijk een inhaalles te rijden. Deze les kunt u zelf online inboeken in ManegePlan.

• Voor lessen die niet of te laat worden afgezegd, geldt geen inhaalmoment en deze worden in rekening gebracht. Bij een abonnement houdt dat in dat er 1 les in mindering wordt gebracht.

• Heeft u zelf een afspraak ingepland voor een inhaalles en zegt u deze af, komt de inhaal mogelijkheid te vervallen.

• Het wil nog wel eens voorkomen dat wij de lessen moeten afzeggen. Dit kan zijn omdat de bak slecht is door veel regen of dat de paarden bijvoorbeeld de jaarlijkse entingen moeten hebben. Hierdoor hebben wij ervoor gekozen dat u lessen in het voren mag rijden.
Voorbeeld
Bij dit voorbeeld zijn wij uitgegaan van iemand die vanaf 1 januari t/m 31 december een abonnement is aangegaan voor 1x per week rijden. Bij deze situatie heeft u dat jaar recht op 52 lessen. Het is aan uzelf om te bepalen hoe snel u deze lessen “oprijdt”. U kunt er voor kiezen om in de (zomer)vakantie lessen in het voren te rijden, als het dan bijvoorbeeld in december heel slecht weer is heeft u deze lessen al gereden. Mocht u aan het einde van het jaar toch meer dan 52 lessen hebben ingeboekt, dan zult u daar een nacalculatie van ontvangen. Dit is ook het geval als u bijvoorbeeld halverwege het jaar stopt en op dat moment meer lessen hebt gereden dan waar u op dat moment recht op had. Heeft u voor een abonnement gekozen met meerdere rijmomenten per week, dan heeft u uiteraard meer lessen tegoed op jaarbasis.

• Mocht een les geen doorgang kunnen vinden, behouden wij het recht om er een alternatieve les van te maken. (denk hierbij aan een theorie, verzorgingslessen ed.)

• Alle ruiters die in onze groepslessen of structureel privélessen rijden, zijn in bezit van een ruiterpaspoort. Bij aanmelding bij ons, wordt deze voor u aangevraagd, als u deze nog niet bezit. De factuur voor het ruiterpaspoort komt vanuit de KNHS en moet dan ook door u aan de KNHS worden voldaan.

• De lessen zijn alleen geldig in het jaar van afname, op 31/12 vervallen de eventueel openstaande lessen en begint de teller weer opnieuw.

• Het abonnement kan worden stopgezet met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen door de klant is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

• Als het abonnement wordt stopgezet komen na de laatste maand ook de eventueel openstaande lessen te vervallen.

• In de stallen mag niet gerookt worden, i.v.m. brandgevaar.

• Niet rennen of schreeuwen in de stallen.

• Minimaal 30 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn, i.v.m. poetsen en opzadelen.

• Alleen met toezicht van het stalpersoneel paarden of pony’s uit de weide halen!

• Niet zonder overleg met de instructie zadels, singels, stijgbeugels e.d. gaan verwisselen.

• Na de les de zadels en hoofdstellen netjes terughangen, inclusief zadelhoes en een
schoon bit!

• Bij gebruik van plasticbekers e.d. graag ZELF opruimen! Kantine en het terrein netjes achterlaten!!

• Alleen opstappen in het bijzijn van het stalpersoneel of instructie.

• Na de lessen de paarden en pony’s droog en schoon, met of zonder deken, op stal of weide zetten.

• Als je bepaalde gezondheidsklachten hebt, is het verstandig dit te melden aan de instructie en sowieso aan Debby, zodat zij weten hoe te handelen in nood.

• Wij verwachten dat iedereen correct omgaat met elkaar, de dieren en het materiaal.

• Niemand mag zich zonder paard in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

• Behalve instructeurs en de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.