HUISREGELS

• Het betreden van het terrein en het rijden bij Stal Deb is op eigen risico.

• Het rijden met een goedgekeurde cap (te herkennen aan het CE logo) is verplicht.

• Tijdens het rijden is het verboden om enkel en alleen te rijden met jophers en gymschoenen.

• De lesgelden voor de abonnementen worden rond de 25e vooraf de te rijden maand geïncasseerd.

• Mocht u privélessen rijden en nog niet voor de automatische incasso hebben gekozen, sturen wij de betaalverzoeken per mail. Let op deze willen nog wel eens in de spam belanden.

• Wanneer je niet kunt deelnemen aan de les, meldt deze dan 3 dagen (72 uur) van tevoren af in ManegePlan, het is dan mogelijk een inhaalles te rijden. Deze les kunt u zelf online inboeken in manegeplan.

• Voor lessen die niet of te laat worden afgezegd, geldt geen inhaalmoment en deze worden in rekening gebracht. Bij een abonnement houdt dat in dat er 1 les in mindering wordt gebracht.

• Lessen kunnen ook ingehaald worden door het rijden van een privéles van 30 minuten, deze staat gelijk aan 2 groepslessen.

• Heeft u zelf een afspraak ingepland voor een inhaalles en zegt u deze af, komt de inhaal mogelijkheid te vervallen.

• Mocht een les geen doorgang kunnen vinden, behouden wij het recht om er een alternatieve les van te maken. (denk hierbij aan een theorie, verzorgingslessen ed.)

De lessen zijn alleen geldig in het jaar van afname, op 31/12 vervallen de eventueel openstaande lessen en begint de teller weer opnieuw.

• Het wil nog wel eens voorkomen dat wij de lessen moeten afzeggen. Dit kan zijn omdat de bak slecht is door veel regen of dat de paarden bijvoorbeeld de jaarlijkse entingen moeten hebben, hierdoor mogen jullie lessen in het voren rijden. Rij bijvoorbeeld in het voorjaar/zomer al een aantal lessen in het voren, zodat je niet alle lessen in de ‘slechte’ maanden van het jaar nog moet inhalen, wij hebben in die maanden ook alleen de rijbaan tot onze beschikking. Wij zien vaak dat mensen wachten tot de laatste 3 maanden en doordat er dan zoveel aangevraagd wordt, is de kans groot dat alle lessen vol zijn en wij dus geen mogelijkheden meer hebben.

Voorbeeld
Bij dit voorbeeld zijn wij uitgegaan van iemand die vanaf 1 januari t/m 31 december een abonnement is aangegaan voor 4x per maand rijden. Bij deze situatie heeft u dat jaar recht op 48 lessen. Het is aan uzelf om te bepalen hoe snel u deze lessen “oprijdt”. U kunt er voor kiezen om in de (zomer)vakantie lessen in het voren te rijden, als het dan bijvoorbeeld in december heel slecht weer is heeft u deze lessen al gereden. Mocht u aan het einde van het jaar toch meer dan 48 lessen hebben ingeboekt, dan zult u daar een nacalculatie van ontvangen. Dit is ook het geval als u bijvoorbeeld halverwege het jaar stopt en op dat moment meer lessen hebt gereden dan waar u op dat moment recht op had. Heeft u voor een abonnement gekozen met meerdere rijmomenten per maand, dan heeft u uiteraard meer lessen tegoed op jaarbasis.

• Alle ruiters die in onze groepslessen of structureel privélessen rijden, zijn in bezit van een ruiterpaspoort. Bij aanmelding bij ons, wordt deze voor u aangevraagd, als u deze nog niet bezit. De factuur voor het ruiterpaspoort komt vanuit de KNHS en moet dan ook door u aan de KNHS worden voldaan.

• Het abonnement kan worden stopgezet met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen door de klant is uitsluitend schriftelijk mogelijk via administratie@staldeb.nl.

• Als het abonnement wordt stopgezet, heb je één maand opzegtermijn en in die maand kunnen alle eventuele openstaande lessen worden gereden daarna komen deze te vervallen.

• Per 01-01-2023 mag er op het terrein van Stal Deb niet meer gerookt worden, i.v.m. nieuwe richtlijnen op sportlocaties.

Niet rennen of schreeuwen in en om de stallen.

• Minimaal 30 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig zijn, i.v.m. poetsen en opzadelen.

• Alleen met toezicht van het stalpersoneel paarden of pony’s uit de weide halen!

• Niet zonder overleg met de instructie zadels, singels, stijgbeugels e.d. gaan verwisselen.

• Na de les de zadels en hoofdstellen netjes terughangen, inclusief zadelhoes en een
schoon bit!

• Bij gebruik van papierenbekers e.d. graag ZELF opruimen! Kantine en het terrein netjes achterlaten!

• Alleen opstappen in het bijzijn van het stalpersoneel of instructie.

• Na de lessen de paarden en pony’s droog en schoon, met of zonder deken, op stal of weide zetten.

• Als je bepaalde gezondheidsklachten hebt, is het verstandig dit te melden aan de instructie en sowieso aan Debby, zodat zij weten hoe te handelen in nood.

• Wij verwachten dat iedereen correct omgaat met elkaar, de dieren en het materiaal.

• Niemand mag zich zonder paard in de rijbaan bevinden als er gereden wordt, uitgezonderd instructie of personen die uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

• Behalve instructeurs en de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.